WAT IS H.S.D.?

Wat is Hospitality Service Design?

‘Managing happiness’? 

Hospitality Service Design is een methode om te onderzoeken hoe je een betere versie van je organistie ontwikkeld om voelbaar betere service en diensten aan je klanten te leveren.

Deze methode is gebaseerd op Design Thinking en doorloopt 4 fases.

Hospitality Service Design is een methode om te onderzoeken hoe je een betere versie van je organistie ontwikkeld om voelbaar betere service en diensten aan je klanten te leveren.

Deze methode is gebaseerd op Design Thinking en doorloopt 4 fases.

1

Fase 1:

Onderzoeken, observeren en analyseren hoe de reis van de klant er op dit moment uitziet en deze visueel maken.

2

Fase 2:

Met een projectgroep de huidige klantreis analyseren en vergelijken met de gewenste klantreis;

  • Wat is er nodig om de klant extra levensgeluk te bieden?
  • Welke processen, procedures of producten ontbreken of moeten verbeterd worden om dit te realiseren?
  • Hoe kunnen we deze veranderingen doorvoeren in de organisatie passend bij de missie, visie, strategie en DNA van de organisatie?

3

Fase 3:

Alle mogelijke antwoorden op de vragen uit fase 2 uitwerken tot concepten. Wat is er allemaal nodig om deze antwoorden om te zetten naar de realiteit passend binnen de kaders van de organisatie.

4

Fase 4:

Doen!
Zoveel mogelijk uitgewerkte concepten uit fase 3 uitproberen in de praktijk door een prototype te bouwen. Vervolgens te meten wat de klant ervan vindt en te leren van de feedback van de klant en organisatie. Om vervolgens de cyclus van bouwen, meten, leren, testen te herhalen totdat er een gewenst eindfabrikaat is ontstaan dat daadwerkelijk bijdraagt aan extra levensgeluk voor de klant.

FASES

Koffie?